CZ
EN

Reference

Vzhledem k charakteru společnosti a její činnosti mohou být reference o projektech CZ CORP sděleny až po souhlasu příslušného partnera a podpisu dohody o ochraně informací (Non-Disclosure Agreement).