/* ------------------------------------------------ 2006 Petr Bouska - Samuraj samuraj@samuraj-cz.com ------------------------------------------------ */ $titleCZ = "Reference < "; $titleEN = "References < "; require "_begin.php"; if(!strcmp($_SESSION["S_lang"], "EN")) { ?>

References

Due to the nature of the company and its activities, references about CZ CORP projects can be provided only subject to approval of the relevant partner and execution of a Non-Disclosure Agreement.

Reference

Vzhledem k charakteru společnosti a její činnosti mohou být reference o projektech CZ CORP sděleny až po souhlasu příslušného partnera a podpisu dohody o ochraně informací (Non-Disclosure Agreement).