CZ
EN

Naše aktivity

CZ CORP zabezpečuje komplexní přípravu a realizaci mezinárodních projektů, zejména v oblasti infrastruktury. Dle sektorového zaměření je činnost CZ CORP rozdělena do pěti hlavních divizí:

CZ CORP Transport

Železniční, silniční a městská dopravní infrastruktura a technologie. Projekční činnost, zabezpečení výstavby a modernizace dopravní infrastruktury, modernizace a dodávky zabezpečovacích, signalizačních a dopravních technologií.

CZ CORP Water

Vodní díla, zavlažovací systémy, čistírny odpadních vod. Projekční činnost, zabezpečení výstavby a modernizace vodárenské infrastruktury, modernizace a dodávky vodárenských technologií.

CZ CORP Power

Výroba a distribuce elektrické energie, teplárenství. Projekční činnost, zabezpečení výstavby a modernizace výrobních a distribučních zařízení.

CZ CORP Aviation

Civilní letectví. Projekty modernizace letištní infrastruktury, zakládání a restrukturalizace společností v oblasti civilního a byznys letectví, uvedení značky společnosti na trh. Zabezpečení výcviku osob dle standardů ICAO a EASA. Transfer know-how a standardů EU v oblasti letectví do místních podmínek. Zavádění nových technologií.   

CZ CORP Investments

Investiční poradenství a financování projektů. Komplexní příprava investičních projektů.

CZ CORP spolupracuje s významnými českými i zahraničními vědeckými, vzdělávacími a výcvikovými institucemi v oblasti přenosu know how. CZ CORP je tak schopna garantovat nejen přenos technologií a úspěšnou realizaci investičního projektu. V souladu s požadavky klienta může současně zajistit odbornou přípravu místních lidských zdrojů - tím i bezpečný a efektivní provoz technologií a jejich údržbu.

Shora uvedený potenciál CZ CORP pokrývá zejména následující oblasti mezinárodních projektů: