/* ------------------------------------------------ 2006 Petr Bouska - Samuraj samuraj@samuraj-cz.com ------------------------------------------------ */ $titleCZ = "Organizační struktura < "; $titleEN = "Organisational structure < "; require "_begin.php"; if(!strcmp($_SESSION["S_lang"], "EN")) { ?>

Organisational structure

Based on an analysis of every project plan, CZ CORP forms a specific implementation team consisting of Czech and local experts and companies. That structure, managed and coordinated by CZ CORP, guarantees financially effective and top-quality execution of the assignment in accordance with the respective project needs and client requirements. The approach allows us to react to individual project needs flexibly.

Organisation Diagram CZ CORP

Organizační struktura

Na základě analýzy každého projektového záměru CZ CORP vytváří specifický implementační team tvořený českými a místními experty a firmami. Tato struktura, řízená a koordinovaná CZ CORP, zajišťuje ekonomicky efektivní a kvalitativně prvotřídní realizaci zadání dle aktuálních potřeb projektu a dle požadavků klienta. Tento přístup umožňuje pružně reagovat na potřeby každého projektu.

Organisation Diagram CZ CORP