CZ
EN

Organizační struktura

Na základě analýzy každého projektového záměru CZ CORP vytváří specifický implementační team tvořený českými a místními experty a firmami. Tato struktura, řízená a koordinovaná CZ CORP, zajišťuje ekonomicky efektivní a kvalitativně prvotřídní realizaci zadání dle aktuálních potřeb projektu a dle požadavků klienta. Tento přístup umožňuje pružně reagovat na potřeby každého projektu.

Organisation Diagram CZ CORP