/* ------------------------------------------------ 2006 Petr Bouska - Samuraj samuraj@samuraj-cz.com ------------------------------------------------ */ $titleCZ = "Regionální pokrytí < "; $titleEN = "Regional coverage < "; require "_begin.php"; if(!strcmp($_SESSION["S_lang"], "EN")) { ?>

Regional coverage

CZ CORP is currently active in the following regions:

Regionální pokrytí

CZ CORP je v současnosti aktivní v následujících regionech