/* ------------------------------------------------ 2006 Petr Bouska - Samuraj samuraj@samuraj-cz.com ------------------------------------------------ */ $titleCZ = "Kdo jsme < "; $titleEN = "Who we are < "; require "_begin.php"; if(!strcmp($_SESSION["S_lang"], "EN")) { ?>

Who we are

CZ CORP focuses together with its partners on complex preparation and implementation of international projects mainly in the field of infrastructure. CZ CORP works to strengthen the position of Czech companies on traditional export markets and to achieve entry to new interesting markets in territories of interest.

The success of CZ CORP activities is supported particularly by profound knowledge of the target markets, the political, legal and social climate, and special cultural characteristics including the local factors of competition.

CZ CORP activities in the regions of interest are supported by means of local representatives and wide local networks of contractual partners both from the private and public sectors.

CZ CORP was established as an association of Czech companies working together on implementation of projects in the field of transport and transport infrastructure within reconstruction of Iraq. In 2004 a limited liability company was founded (CZ CORP s.r.o.), which took over the association's activities with the aim to make project implementation more effective as well as develop activities on new markets.

Kdo jsme

CZ CORP zabezpečuje společně se svými partnery komplexní přípravu a realizaci mezinárodních projektů, zejména v oblasti infrastruktury. Dominantním zájmem CZ CORP je upevnění silné pozice českých podnikatelských subjektů na tradičních trzích a vstup na nové trhy v zájmových teritoriích.

Posláním CZ CORP je, při využití vynikajících tradic a zároveň současných schopností podniků a společností českého průmyslu, rozvíjet spolupráci ve vybraných sektorech na trzích, které CZ CORP pokrývá. CZ CORP nenahrazuje společnosti průmyslu České republiky, ale využívá smluvní spolupráce s nimi pro úspěšnou realizaci projektů v regionech své působnosti.

Úspěšnost aktivit CZ CORP je podpořena zejména důkladnou znalostí cílových trhů, politického, právního a společenského klimatu, kulturních specifik včetně místních konkurenčních vlivů.

Aktivity CZ CORP v zájmových teritoriích jsou podporovány prostřednictvím  místních zastoupení a širokou sítí smluvních partnerů v soukromém i státním  sektoru.