CZ
EN

Kdo jsme

CZ CORP zabezpečuje společně se svými partnery komplexní přípravu a realizaci mezinárodních projektů, zejména v oblasti infrastruktury. Dominantním zájmem CZ CORP je upevnění silné pozice českých podnikatelských subjektů na tradičních trzích a vstup na nové trhy v zájmových teritoriích.

Posláním CZ CORP je, při využití vynikajících tradic a zároveň současných schopností podniků a společností českého průmyslu, rozvíjet spolupráci ve vybraných sektorech na trzích, které CZ CORP pokrývá. CZ CORP nenahrazuje společnosti průmyslu České republiky, ale využívá smluvní spolupráce s nimi pro úspěšnou realizaci projektů v regionech své působnosti.

Úspěšnost aktivit CZ CORP je podpořena zejména důkladnou znalostí cílových trhů, politického, právního a společenského klimatu, kulturních specifik včetně místních konkurenčních vlivů.

Aktivity CZ CORP v zájmových teritoriích jsou podporovány prostřednictvím  místních zastoupení a širokou sítí smluvních partnerů v soukromém i státním  sektoru.